Informatie aanvragen voor de opleiding 'Nascholing Nascholing met e-learning'

Direct aanmelden voor de opleiding 'Nascholing Nascholing met e-learning'

Facturen worden door een opdrachtgever betaald.

Inhoud van de cursus

Bij Apeldoorn & Bloemzaad Verkeersopleidingen is het mogelijk om de nascholing via e-learning te volgen.
Je volgt dan 3,5 uur of 4,5 uur lesstof ( afhankelijk van de gekozen opleiding ) via internet.
Daarna mag je deelnemen aan het klassikale gedeelte.
De inlogcode wordt 10 dagen voor de klassikale opleiding verstrekt.
Wanneer je de tijd via internet hebt volbracht, hoeft je dus nog maar 2,5 of 3,5 uur (afhankelijk van de opleiding ) het klassikale gedeelte te volgen.

Aanbod cursussen

Wij hebben diverse cursussen met e-learning zowel theorie als praktijk.
Door uw wensen kenbaar te maken kunnen wij een compleet nascholingspakket voor u op maat maken dit alles met e-learning.
Het is natuurlijk ook mogelijk om losse cursussen te volgen.

Datum opleiding

Vrijdag 15 februari 2018 van 18.30 – 21.15 uur
Module 1 Professionele verkeersdeelname & actuele verkeerskennis
In deze cursus staat centraal het bevorderen van de verkeersveiligheid door eigen gedrag, omgang met andere weggebruikers, verkleinen van de kans op schades en ongevallen en kennis van de actuele verkeersregels.

Vrijdag 22 februari 2018 van 18.30 – 21.15 uur
Module 2 Beroepshouding en sociale & communicatieve vaardigheden
Deze cursus benadert laagdrempelig en praktijkgericht de kennis en vaardigheden die een moderne chauffeur moet hebben om als visitekaartje van het bedrijf te kunnen functioneren. Persoonlijke presentatie, effectief communiceren en omgaan met lastige situaties staan centraal.

Vrijdag 01 maart 2018 18.30 – 21.15 uur
Module 4 Veiligheid tijdens het werk, leefstijl en gezondheid
Deze cursus geeft praktische handvatten en onderstreept de eigen verantwoordelijkheid van de chauffeur. Inzicht in beroepsrisico’s, oorzaken van arbeidsongevallen en hoe deze te voorkomen helpen de chauffeur om zijn beroep te kunnen blijven uitoefenen.

Vrijdag 08 maart 2018 18.30 – 21.15 uur
Module 5 Laden en lossen, rijden & rusten
Deze cursus herhaalt en onderstreept alle wettelijke kaders waarbinnen de chauffeur zijn beroep moet uitoefenen. Verder krijgt de chauffeur praktische kennis en vaardigheden in het efficiënt en veilig vervoeren van lading.